Nieuw: Topografische kaart 1:1.000.000

Vanaf 6 juni 2017 biedt dataprovider Kadaster bij PDOK de Topografische kaart 1:1.000.000 aan. Met dit laatste nieuwe topografische product is de productfamilie van de Basisregistratie Topografie (BRT) compleet. Deze topografische kaart 1:1.000.000 is beschikbaar in twee varianten: TOP1000NL en TOP1000Raster.

TOP1000NL

TOP1000NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van een conversie en generalisatie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied via generalisatie uit TOP50NL bijgehouden door het Kadaster. TOP1000NL is beschikbaar in GML-formaat.

TOP1000Raster

TOP1000Raster is de visualisatie van TOP1000NL. Deze visualisatie sluit aan bij de kaartseries TOP250Raster,TOP500Raster, TOP100Raster en TOP50Raster. TOP1000Raster is vanwege de generalisatie geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen.

Complete familie

Met de TOP1000 is de BRT-familie compleet! Voor heel Nederland worden door het Kadaster alle kaartschalen van de Basisregistratie Topografie jaarlijks actueel gehouden, bijgewerkt en 5 keer per jaar gepubliceerd.

Waar vindt u de kaartserie?

De kaart is leverbaar in twee varianten: