Nieuwe service Bestuurlijke gebieden

Per 1 juli 2021 stelt aanbieder Kadaster bij PDOK een nieuwe set bestuurlijke grenzen beschikbaar. De naam van deze nieuwe set is gewijzigd van ’Bestuurlijke grenzen’ naar ‘Bestuurlijke gebieden’.

Aanpassingen

Het model van de bestuurlijke grenzen is op een aantal punten aangepast. Zo is er een relatie aangebracht tussen de gemeente en de provincie en hebben de objecttypes naast een code en een naam ook een identificatie gekregen. Meer informatie over het model kunt u vinden op https://developer.kadaster.nl/schemasLink naar een externe pagina onder de knop “Bestuurlijke gebieden”.

De inhoud van de nieuwe bestuurlijke gebieden is, afgezien van de benaming en de extra attributen, gelijk aan de actuele bestuurlijke grenzen van 2021. In december 2021 wordt een set voorlopige gebieden beschikbaar gesteld volgens het nieuwe model. De actuele bestuurlijke grenzen van 2021 komen begin januari 2022 te vervallen. In januari of februari 2022 zullen de nieuwe bestuurlijke gebieden volgens het nieuwe model beschikbaar worden gesteld.

URL’s

Voor de URL’s van de nieuwe services en extra informatie zie de PDOK datasetpaginaLink naar een externe pagina.

Historie

De huidige dataset Bestuurlijke grenzen zal worden gemigreerd naar de cloud, waarin de historie van deze grenzen als atomfeed wordt verstrekt over een periode van vijf jaar. Deze migratie vindt volgend jaar plaats; binnenkort wordt u hierover geïnformeerd.