Nieuwe URL's voor 2 datasets na cloudmigratie

Zoals eerder aangegeven in het nieuwsbericht over de cloudmigratie is PDOK bezig met een versnelde migratie van datasets naar de cloud. PDOK doet in dit kader periodiek bericht van de gemigreerde datasets en de daarbij behorende nieuwe URL’s.

Hieronder volgt een overzicht van de recent gemigreerde datasets met bijbehorende nieuwe URL’s.
LET OP: PDOK verzoekt gebruikers zo spoedig mogelijk over te stappen naar deze nieuwe URL’s.

Voor een totaal overzicht van nieuwe en oude URL’s (en datum ‘uit productie’ van oude URL’s) verwijzen wij u graag naar onze releasepagina.
 

Schelpdierpercelen

Deze dataset beschikt over een WMS en WFS welke vanaf 16 februari 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):

WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/schelpdierpercelen/wms/v2_0?request=GetCapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/schelpdierenpercelen/wms?request=GetCapabilities&service=WMS

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/schelpdierpercelen/wfs/v2_0?request=GetCapabilities&service=WFS
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/schelpdierenpercelen/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS

De oude URL's zijn per 16 augustus 2023 niet meer in productie.
 

Mossel- en oesterhabitats

Deze dataset beschikt over een WMS en WFS welke vanaf 16 februari 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/mosselenoesterhabitats/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/mosselenoesterhabitats/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/mosselenoesterhabitats/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/mosselenoesterhabitats/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

De oude URL's zijn per 16 augustus 2023 niet meer in productie.