Nieuwe URL's voor 3 datasets na cloudmigratie

Zoals eerder aangegeven in het nieuwsbericht over de cloudmigratie is PDOK bezig met een versnelde migratie van datasets naar de cloud. PDOK doet in dit kader periodiek bericht van de gemigreerde datasets en de daarbij behorende nieuwe URL’s.

Hieronder volgt een overzicht van de recent gemigreerde datasets met bijbehorende nieuwe URL’s.
LET OP: PDOK verzoekt gebruikers zo spoedig mogelijk over te stappen naar deze nieuwe URL’s.

Voor een totaal overzicht van nieuwe en oude URL’s (en datum ‘uit productie’ van oude URL’s) verwijzen wij u graag naar onze releasepagina.

Weggegevens

Deze dataset beschikt over een WMS en Atom welke vanaf 19 januari 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/weggeg/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/weggeg/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
De WFS komt per datum uitfaseren in zijn geheel te vervallen.
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/weggeg/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/weggeg/atom/index.xml
Atom oud
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/weggeg/atom/weggeg_maximumsnelheid.xml
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/weggeg/atom/weggeg_aantalrijbanen.xml

De oude URL's zijn per 19 juli 2023 niet meer in productie.

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI)

Deze dataset beschikt over een WMS en Atom welke vanaf 19 januari 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/nhi/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nhi/ows?service=wms&request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
De WFS komt per datum uitfaseren in zijn geheel te vervallen.
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nhi/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/nhi/atom/index.xml
Atom oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nhi/atom/nhi_links.xml
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nhi/atom/nhi_nodes.xml

De oude URL's zijn per 19 juli 2023 niet meer in productie.

Vogelrichtlijn verspreiding van soorten

Deze dataset beschikt over een WMS, WFS en Atom welke vanaf 19 januari 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/vogelrichtlijnsoorten/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/vogelrichtlijnverspreidingsoorten/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/vogelrichtlijnsoorten/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/vogelrichtlijnverspreidingsoorten/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs<

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/vogelrichtlijnsoorten/atom/index.xml
Atom oud
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/vogelrichtlijnverspreidingsoorten/atom/vogelrichtlijnverspreidingsoorten_verspreiding.xml

De oude URL's zijn per 19 juli 2023 niet meer in productie.