Nieuwe URL's voor 3 datasets na cloudmigratie

Zoals eerder aangegeven in het nieuwsbericht over de cloudmigratie is PDOK bezig met een versnelde migratie van datasets naar de cloud. PDOK doet in dit kader periodiek bericht van de gemigreerde datasets en de daarbij behorende nieuwe URL’s.

Hieronder volgt een overzicht van de recent gemigreerde datasets met bijbehorende nieuwe URL’s.
LET OP: PDOK verzoekt gebruikers zo spoedig mogelijk over te stappen naar deze nieuwe URL’s.

Voor een totaal overzicht van nieuwe en oude URL’s (en datum ‘uit productie’ van oude URL’s) verwijzen wij u graag naar onze releasepagina.
 

Vaarweg Informatie Nederland (VIN)

Deze dataset beschikt over een WMS, WFS en Atom welke vanaf 26 januari 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/vin/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/vin/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/vin/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/vin/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/vin/atom/index.xml
Atom oud
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/vin/atom/vin.xml

De oude URL's zijn per 26 juli 2023 niet meer in productie.
 

Agrarisch Areaal Nederland (AAN)

Deze dataset beschikt over een WMS, WFS en Atom welke vanaf 26 januari 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/aan/wms/v1_0?request=getCapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/aan/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/aan/wfs/v1_0?request=getCapabilities&service=WFS
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/aan/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

WMTS nieuw:
De WMTS komt per datum uitfaseren in zijn geheel te vervallen.
WMTS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?request=GetCapabilities&service=WMTS

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/aan/atom/index.xml
Atom oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/aan/atom/aan.xml

De oude URL's zijn per 26 juli 2023 niet meer in productie.
 

Beschermde Gebieden Nationale Parken (INSPIRE geharmoniseerd)

Deze dataset beschikt over een WMS, WFS en Atom welke vanaf 26 januari 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/nationaleparken/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps-rvo-np/wms?request=getcapabilities

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/nationaleparken/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFS
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps-rvo-np/wfs?request=getcapabilities

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/nationaleparken/atom/nationaleparken.xml 
Atom oud
Er is geen oude Atom beschikbaar. Er is per 26 januari 2023 een nieuwe Atom downloadservice beschikbaar.

De oude URL's zijn per 26 juli 2023 niet meer in productie.