Nieuwe URL's voor 3 datasets na cloudmigratie

Zoals eerder aangegeven in het nieuwsbericht over de cloudmigratie is PDOK bezig met een versnelde migratie van datasets naar de cloud. PDOK doet in dit kader periodiek bericht van de gemigreerde datasets en de daarbij behorende nieuwe URL’s.

Hieronder volgt een overzicht van de recent gemigreerde datasets met bijbehorende nieuwe URL’s. De inhoudelijke wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn camelcase in plaats van snakecase. LET OP: PDOK verzoekt gebruikers zo spoedig mogelijk over te stappen naar deze nieuwe URL’s.

Voor een totaal overzicht van nieuwe en oude URL’s (en datum ‘uit productie’ van oude URL’s) verwijzen wij u graag naar onze releasepagina.
 

Potentiekaart Omgevingswarmte

Deze dataset beschikt over een WMS, WFS en Atom welke vanaf 24 maart 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFS
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/omgevingswarmte/atom/index.xml
Atom oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/omgevingswarmte/atom/omgevingswarmte.xml

De oude URL's zijn per 25 september 2023 niet meer in productie.
 

Potentiekaart Restwarmte

Deze dataset beschikt over een WMS, WFS en Atom welke vanaf 24 maart 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/restwarmte/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/restwarmte/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/restwarmte/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFS
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/restwarmte/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/restwarmte/atom/index.xml
Atom oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/restwarmte/atom/restwarmte.xml

De oude URL's zijn per 25 september 2023 niet meer in productie.
 

Beschermde Gebieden - CDDA (INSPIRE geharmoniseerd)

Deze dataset beschikt over een WMS, WFS en Atom welke vanaf 24 maart 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/ps-cdda/wms/v1_0?&request=getcapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps-cdda/wms?request=GetCapabilities&service=WMS

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/ps-cdda/wfs/v1_0?service=wfs&request=getcapabilities&service=WFS
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps-cdda/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/ps-cdda/atom/index.xml
Atom oud:
Er is geen oude Atom beschikbaar. Er is per 24 maart 2023 een nieuwe Atom downloadservice beschikbaar.

De oude URL's zijn per 25 september 2023 niet meer in productie.