Nieuwe URL’s voor 4 datasets na cloudmigratie

Zoals eerder aangegeven in het nieuwsbericht nieuwsberichtover de cloudmigratie is PDOK bezig met een versnelde migratie van datasets naar de cloud. PDOK doet in dit kader periodiek bericht van de gemigreerde datasets en de daarbij behorende nieuwe URL’s.

Hieronder volgt een overzicht van de recent gemigreerde datasets en de PDOK Viewer met bijbehorende nieuwe URL’s.
LET OP: PDOK verzoekt gebruikers zo spoedig mogelijk over te stappen naar deze nieuwe URL’s.

Voor een totaal overzicht van nieuwe en oude URL’s (en datum ‘uit productie’ van oude URL’s) verwijzen wij u graag naar onze releasepagina releasepagina.

NWB Vaarwegen

Deze dataset beschikt over een WMS en een Atom welke vanaf 29-09-2022 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/nwbvaarwegen/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wmshttps://service.pdok.nl/rws/nwbvaarwegen/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nwbvaarwegen/wms?request=GetCapabilities

WFS nieuw:
De WFS komt per datum uitfaseren in zijn geheel te vervallen.
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nwbvaarwegen/wfs?request=GetCapabilities

ATOM nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/nwbvaarwegen/atom/index.xmlhttps://service.pdok.nl/rws/nwbvaarwegen/atom/index.xml
ATOM oud:
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/nwbvaarwegen/atom/nwbvaarwegen_kilometermarkering.xml

De oude URL's zijn per 29-03-2023 niet meer in productie.

RVO "Windsnelheden 100m hoogte"

Deze dataset beschikt over een WMS, WFS en ATOM welke vanaf 29-09-2022 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/windkaart/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wmshttps://service.pdok.nl/rvo/windkaart/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/windkaart/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/windkaart/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfshttps://service.pdok.nl/rvo/windkaart/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfs
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/windkaart/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

ATOM nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/windkaart/atom/index.xmlhttps://service.pdok.nl/rvo/windkaart/atom/index.xml
ATOM oud:
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/windkaart/atom/windkaart.xml

De oude URL's zijn per 29-03-2023 niet meer in productie.

Vaarwegmarkeringen Nederland

Deze dataset beschikt over een WMS en ATOM welke vanaf 29-09-2022 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/vaarwegmarkeringennld/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wmshttps://service.pdok.nl/rws/vaarwegmarkeringennld/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/noordzeevaarwegmarkeringenrd/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
De WFS komt per datum uitfaseren in zijn geheel te vervallen (Atom downloadservice ter vervanging)
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/noordzeevaarwegmarkeringenrd/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

ATOM nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/vaarwegmarkeringennld/atom/index.xmlhttps://service.pdok.nl/rws/vaarwegmarkeringennld/atom/index.xml
ATOM oud:
Er is geen oude Atom downloadservice. De atom downloadservice is nieuw en ter vervanging van de WFS.

De oude URL's zijn per 29-03-2023 niet meer in productie.

BAG INSPIRE Gebouwen

Deze dataset beschikt over een WMS en ATOM welke vanaf 29-09-2022 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/kadaster/bu/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=wmshttps://service.pdok.nl/kadaster/bu/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=wms
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/bu/wms?request=GetCapabilities&service=wms

ATOM nieuw:
https://service.pdok.nl/kadaster/bu/atom/index.xmlhttps://service.pdok.nl/kadaster/bu/atom/index.xml
ATOM oud:
https://service.pdok.nl/kadaster/gebouwen/atom/v1_0/gebouwen.xml

De oude URL's zijn per 29-03-2023 niet meer in productie.