Nieuwe URL's voor 4 datasets na cloudmigratie

Zoals eerder aangegeven in het nieuwsbericht over de cloudmigratie is PDOK bezig met een versnelde migratie van datasets naar de cloud. PDOK doet in dit kader periodiek bericht van de gemigreerde datasets en de daarbij behorende nieuwe URL’s.

Hieronder volgt een overzicht van de recent gemigreerde datasets met bijbehorende nieuwe URL’s. De inhoudelijke wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn camelcase in plaats van snakecase. LET OP: PDOK verzoekt gebruikers zo spoedig mogelijk over te stappen naar deze nieuwe URL’s.

Voor een totaal overzicht van nieuwe en oude URL’s (en datum ‘uit productie’ van oude URL’s) verwijzen wij u graag naar onze releasepagina.
 

Natuurmeting op Kaart (NOK) 2014

Deze dataset beschikt over een WMS, WFS en Atom welke vanaf 4 mei 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/natuurmetingopkaart/2014/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMSLink naar een externe pagina
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nok2014/wms?request=GetCapabilities&service=wms Link naar een externe pagina

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/natuurmetingopkaart/2014/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFSLink naar een externe pagina
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nok2014/wfs?request=GetCapabilities&service=wfsLink naar een externe pagina

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/natuurmetingopkaart/2014/atom/index.xml Link naar een externe pagina
Atom oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nok2014/atom/nok2014.xml Link naar een externe pagina

De oude URL's zijn per 6 november 2023 niet meer in productie.
 

Nationale EnergieAtlas informatielagen Kadaster

Deze dataset beschikt over een WMS en WFS welke vanaf 4 mei 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/kadaster/nationale-energie-atlas/wms/v1_0?request=getCapabilities&service=WMSLink naar een externe pagina
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/neainfolagenkadaster/wms?request=GetCapabilities&service=wms Link naar een externe pagina

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/kadaster/nationale-energie-atlas/wfs/v1_0?request=getCapabilities&service=WFSLink naar een externe pagina
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/neainfolagenkadaster/wfs?request=GetCapabilities&service=wfsLink naar een externe pagina

De oude URL's zijn per 6 november 2023 niet meer in productie.
 

Potentiekaart Reststromen

Deze dataset beschikt over een WMS, WFS en Atom welke vanaf 4 mei 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/potentiekaart-reststromen/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMSLink naar een externe pagina
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/reststromen/wms?request=GetCapabilities&service=wms Link naar een externe pagina

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/potentiekaart-reststromen/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFSLink naar een externe pagina
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/reststromen/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs Link naar een externe pagina

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/potentiekaart-reststromen/atom/index.xmlLink naar een externe pagina
Atom oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/reststromen/atom/reststromen.xml Link naar een externe pagina

De oude URL's zijn per 6 november 2023 niet meer in productie.
 

NWB Wegen 

Deze dataset beschikt over een WMS en Atom welke vanaf 4 mei 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/nwbwegen/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS Link naar een externe pagina
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nwbwegen/wms?request=GetCapabilities&service=wms Link naar een externe pagina

WFS nieuw:
De WFS komt per datum uitfaseren in zijn geheel te vervallen.
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nwbwegen/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs Link naar een externe pagina

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/nwbwegen/atom/index.xml Link naar een externe pagina
Atom oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nwbwegen/atom/nwbwegen_hectopunten.xml Link naar een externe pagina

De oude URL's zijn per 6 november 2023 niet meer in productie.