Nieuwe URL's voor 5 datasets na cloudmigratie

Zoals eerder aangegeven in het nieuwsbericht over de cloudmigratie is PDOK bezig met een versnelde migratie van datasets naar de cloud. PDOK doet in dit kader periodiek bericht van de gemigreerde datasets en de daarbij behorende nieuwe URL’s.

Hieronder volgt een overzicht van de recent gemigreerde datasets met bijbehorende nieuwe URL’s. De inhoudelijke wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn camelcase in plaats van snakecase. LET OP: PDOK verzoekt gebruikers zo spoedig mogelijk over te stappen naar deze nieuwe URL’s.

Voor een totaal overzicht van nieuwe en oude URL’s (en datum ‘uit productie’ van oude URL’s) verwijzen wij u graag naar onze releasepagina.
 

Vogelrichtlijn verspreidingsgebied van soorten

Let op: het datamodel van deze dataset is gewijzigd. Voorheen bevatte de dataset 183 aparte lagen, elk voor een andere vogelsoort. Nu bevat de dataset 1 laag met 183 verschillende stijlen.
Deze dataset beschikt over een WMS, WFS en Atom welke vanaf 14 april 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/vogelrichtlijngebieds/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMSLink naar een externe pagina
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/vogelrichtlijnverspreidingsgebiedsoorten/wms?&request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/vogelrichtlijngebieds/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFSLink naar een externe pagina
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/vogelrichtlijnverspreidingsgebiedsoorten/wfs?&request=GetCapabilities&service=wfs

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/vogelrichtlijngebieds/atom/index.xmlLink naar een externe pagina
Atom oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/vogelrichtlijnverspreidingsoorten/atom/vogelrichtlijnverspreidingsoorten_verspreidingsgebied.xml

De oude URL's zijn per 16 oktober 2023 niet meer in productie.
 

Richtlijn Stedelijk Afvalwater

Deze dataset beschikt over een WMS en Atom welke vanaf 14 april 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/richtlijnstedelijkafvalwater/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMSLink naar een externe pagina
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/richtlijnstedelijkafvalwater2015/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

WFS nieuw:
De WFS komt per datum uitfaseren in zijn geheel te vervallen.
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/richtlijnstedelijkafvalwater2015/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS
Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/richtlijnstedelijkafvalwater/atom/index.xml Link naar een externe pagina
Atom oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/richtlijnstedelijkafvalwater2015/atom/v1_0/index.xml

De oude URL's zijn per 16 oktober 2023 niet meer in productie.
 

Richtlijn Overstromingsrisico

Deze dataset beschikt over een WMS en Atom welke vanaf 14 april 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMSLink naar een externe pagina
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico2018/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

WFS nieuw:
De WFS komt per datum uitfaseren in zijn geheel te vervallen.
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico2018/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico/atom/index.xmlLink naar een externe pagina
Atom oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico2018/atom/v1_0/index.xml

De oude URL's zijn per 16 oktober 2023 niet meer in productie.
 

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Deze dataset beschikt over een WMS en Atom welke vanaf 14 april 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/richtlijnmarienestrategienederland/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS Link naar een externe pagina
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/kaderrichtlijnmarienestrategie2018/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

WFS nieuw:
De WFS komt per datum uitfaseren in zijn geheel te vervallen.
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/kaderrichtlijnmarienestrategie2018/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/richtlijnmarienestrategienederland/atom/index.xmlLink naar een externe pagina
Atom oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/kaderrichtlijnmarienestrategie2018/atom/v1_0/index.xml

De oude URL's zijn per 16 oktober 2023 niet meer in productie.
 

Overheidsdiensten

Deze dataset beschikt over een WMS en Atom welke vanaf 14 april 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/kvk/overheidsdiensten/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMSLink naar een externe pagina
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/overheidsdiensten/wms?request=GetCapabilities&service=wms

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/kvk/overheidsdiensten/atom/index.xmlLink naar een externe pagina
Atom oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/overheidsdiensten/atom/overheidsdiensten.xml

De oude URL's zijn per 16 oktober 2023 niet meer in productie.