Nieuwe URL's voor datasets Habitatrichtlijnen na cloudmigratie

Zoals eerder aangegeven in het nieuwsbericht over de cloudmigratie is PDOK bezig met een versnelde migratie van datasets naar de cloud. PDOK doet in dit kader periodiek bericht van de gemigreerde datasets en de daarbij behorende nieuwe URL’s.

Hieronder volgt een overzicht van de recent gemigreerde datasets met bijbehorende nieuwe URL’s. Daarnaast zullen er 2 datasets van de Habitatrichtlijnen definitief worden uitgefaseerd.
LET OP: PDOK verzoekt gebruikers zo spoedig mogelijk over te stappen naar deze nieuwe URL’s.

Voor een totaal overzicht van nieuwe en oude URL’s (en datum ‘uit productie’ van oude URL’s) verwijzen wij u graag naar onze releasepagina.

Gemigreerde datasets

Er zijn nieuwe URL’s in verband met de cloudmigratie voor de volgende twee datasets:
- Habitatrichtlijn verspreiding van habitattypen;
- Habitatrichtlijn verspreiding van soorten.

Habitatrichtlijn verspreiding van habitattypen

Deze dataset beschikt over een WMS en WFS welke vanaf 13 januari 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/habitatrichtlijntypen/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/habitatrichtlijntypen/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/habitatrichtlijntypen/atom/index.xml
Atom oud
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen/atom/habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen_verspreiding.xml

De oude URL's zijn per 13 juli 2023 niet meer in productie.

 

Habitatrichtlijn verspreiding van soorten

Deze dataset beschikt over een WMS , WFS en Atom welke vanaf 13 januari 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/habitatrichtlijnsoorten/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsoorten/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/habitatrichtlijnsoorten/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsoorten/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/habitatrichtlijnsoorten/atom/index.xml
Atom oud
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsoorten/atom/habitatrichtlijnverspreidingsoorten_verspreiding.xml

De oude URL's zijn per 13 juli 2023 niet meer in productie.

Uit te faseren datasets

Er zijn geen nieuwe URL’s in verband met de cloudmigratie voor de volgende twee datasets:
- Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van habitattypen;
- Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van soorten.

Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van habitattypen

De volgende URL’s gaan per 13 juli 2023 definitief uit productie:

WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsgebiedtypen/wms?request=GetCapabilities&service=WMS
WFS :
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsgebiedtypen/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS
Atom:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen/atom/habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen_verspreidingsgebied.xml

Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van soorten

De volgende URL’s gaan per 13 juli 2023 definitief uit productie:

WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsgebieden/v2/wms?request=GetCapabilities&service=wms
WFS :
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsgebieden/v2/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Atom:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsoorten/atom/habitatrichtlijnverspreidingsoorten_verspreidingsgebied.xml