Nieuwe URL's voor de Natura2000 dataset na cloudmigratie

Zoals eerder aangegeven in het nieuwsbericht over de cloudmigratie is PDOK bezig met een versnelde migratie van datasets naar de cloud. PDOK doet in dit kader periodiek bericht van de gemigreerde datasets en de daarbij behorende nieuwe URL’s.

Hieronder volgt een overzicht van de gemigreerde dataset met bijbehorende nieuwe URL’s.
LET OP: PDOK verzoekt gebruikers zo spoedig mogelijk over te stappen naar deze nieuwe URL’s.

Voor een totaaloverzicht van nieuwe en oude URL’s (en datum ‘uit productie’ van oude URL’s) verwijzen wij u graag naar onze releasepagina.

Natura2000

Deze dataset beschikt over een WMS, WFS en Atom die vanaf 26 januari 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):

WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/natura2000/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wmsLink naar een externe pagina
WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/natura2000/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfsLink naar een externe pagina
Atom nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/natura2000/atom/index.xmlLink naar een externe pagina

De volgende oude URL(’s) komen te vervallen per 26 juli 2023:

WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/natura2000/wms?request=GetCapabilities&service=wmsLink naar een externe pagina
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/natura2000/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
WMTS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?request=GetCapabilities&service=WMTS
Atom oud
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/natura2000/atom/natura2000.xml