Nieuwe WMS URL voor BRO-dataset Wandonderzoek - bodemkunde (SFR)

Zoals eerder aangegeven in het nieuwsbericht over de cloudmigratie is PDOK bezig met een versnelde migratie van datasets naar de cloud. PDOK doet in dit kader periodiek bericht van de gemigreerde datasets en de daarbij behorende nieuwe URL’s.

Dit keer is de BRO-dataset Wandonderzoek (SFR) omgezet. Dit betekent een nieuwe WMS URL voor de BRO-dataset SFR. De oude URL wordt uit productie genomen.

Hieronder volgt een overzicht van de recent gemigreerde dataset met bijbehorende nieuwe URL.
LET OP: PDOK verzoekt gebruikers zo spoedig mogelijk over te stappen naar deze nieuwe URL.

Voor een totaal overzicht van nieuwe en oude URL’s (en datum ‘uit productie’ van oude URL’s) verwijzen wij u graag naar onze releasepagina.

BRO - Wandonderzoek - bodemkunde (SFR)

Deze dataset beschikt over een WMS en Atom welke vanaf 2 maart 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL:
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/bzk/bro-wandonderzoek/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms

Atom:
https://service.pdok.nl/bzk/brosfrvolledigeset/atom/v1_0/index.xml
De download link van de ATOM feed verandert niet.

De volgende oude URL komt te vervallen per 2 september 2023
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bzk/brosfr/wms/v1_0?request=getCapabilities&service=wms