Nu dagelijkse actualiteit in nieuwe Kadastrale kaart

Er is bij PDOK een nieuwe versie van de Kadastrale kaart (V4) te bekijken en te downloaden.

Voordelen versie 4 Kadastrale kaart

In V4 van de Kadastrale kaart is de actualiteit van de percelen en grenzen verhoogd van maand naar dag. De gebouwen, die ter oriëntatie op de Kadastrale kaart staan afgebeeld, zijn een selectie uit de BGT. Deze gebouwen worden maandelijks geactualiseerd.

Een ander voordeel is dat je nu, met de mutatiefunctionaliteit die PDOK heeft ontwikkeld, zelf je mutaties van een gebied naar keuze kunt ophalen.

Meer informatie over versie 4

Informatie over de Kadastrale kaart in PDOK staat op https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-kadaster-brk-.

Informatie over gebruik van de API voor mutatieleveringen staat op https://zakelijk.kadaster.nl/schemas. Kies daar voor BRK Kadastrale kaart en vervolgens Mutatieformaat Kadastrale kaart 1.0 (pdf).

De URL’s van de API’s en de webservices zijn:

Versie 3 zal in ieder geval heel 2019 nog geactualiseerd worden. Per 1 april 2020 is versie 3 niet meer beschikbaar.