Nu ook Terugmeldingen-API bij PDOK

Bij PDOK bestonden al geruime tijd een WFS - en WMS -terugmeldservice voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Topografie (BRT). Deze terugmeldwebservices worden nu aangevuld met een Terugmeldingen-API. Met deze de REST API kun je op de BAG, BGT of BRT zowel terugmeldingen plaatsen als bekijken.

Op deze pagina vind je alle informatie over Terugmeldingen, inclusief het aanvragen van een API-key.

De Terugmeldingenservice bevat recente meldingen op informatie uit deze basisregistraties waarover twijfel bestaat. De services tonen de locatie, inhoud en status van meldingen. De informatie in de services wordt continu bijgewerkt.

Ook een vermoedelijke fout geconstateerd? Help deze registraties zo actueel en juist mogelijk te houden. Doe een melding via https://bagviewer.kadaster.nl/ voor de BAG of via https://www.verbeterdekaart.nl voor de BGT of BRT.

Bekijk het filmpje voor meer informatie over terugmelden: https://www.youtube.com/watch?v=il4cRqfqUJs

Klik hier voor meer informatie over terugmeldingen op het Geoforum.