Open data HR-luchtfoto

In opdracht van de aan het samenwerkingsverband BeeldmateriaalLink naar een externe pagina deelnemende overheden wordt jaarlijks gedurende de zomermaanden een landsdekkende luchtfoto geproduceerd. Met ingang van de jaargang 2016 wordt dit product in de vorm van orthofotomozaïeken via PDOK als open data beschikbaar gesteld. Deze luchtfoto heeft een resolutie van 25 centimeter.

Met ingang van de jaargang 2021 stelt het samenwerkingsverband, naast de bovengenoemde luchtfoto, ook het beeldmateriaal dat in het voorjaar wordt ingewonnen als open data beschikbaar. Dit betreft luchtfoto’s met een Hoge Resolutie (HR) van 7,5 centimeter. Al kort na de inwinning worden de orthofotomozaïeken op tijdelijke basis in een ‘quick’ variant aangeboden; dit beeldmateriaal voldoet nog niet aan alle gestelde eisen (o.a. ten aanzien van geometrie, radiometrie en de aansluiting op aangrenzende beelden), maar is al wel bruikbaar als kijkplaatje en ter oriëntatie. Het definitieve product wordt beschikbaar gesteld zodra het volledige productieproces is doorlopen en de kwaliteitscontrole positief is afgesloten. Dit product vervangt de ‘quick’ variant.

Zie voor nadere informatie over de aangeboden producten de introductiepagina op onze websiteLink naar een externe pagina.