Oude URL’s van CBS Bestand Bodemgebruik 2015 (INSPIRE geharmoniseerd) per vandaag uit productie

Op 22 september 2022 heeft PDOK aangekondigd dat de dataset CBS Bestand Bodemgebruik 2015 (BBG 2015 INSPIRE geharmoniseerd) als nieuwe dataset beschikbaar is gekomen. Zie ook het nieuwsbericht https://www.pdok.nl/-/nieuwe-cbs-dataset-inspire-existing-land-use-beschikbaar?redirect=%2Fnieuws. In dit nieuwsbericht zijn ook de nieuwe service URL’s te vinden. De oude services zijn per vandaag uitgezet.

Nu uitgefaseerde URL’s:

WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/elu/wms?&request=GetCapabilities&service=WMS
WFS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/elu/wfs?&request=GetCapabilities&service=WFS
ATOM:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/elu/atom/elu.xml