Vernieuwing dataset Waterschappen Administratieve eenheden (INSPIRE geharmoniseerd)

Zoals eerder aangegeven in het nieuwsbericht  over de cloudmigratie is PDOK bezig met een versnelde migratie van datasets naar de cloud. In dit kader is de dataset Waterschappen Administratieve Eenheden (INSPIRE geharmoniseerd) gemigreerd naar de cloud. Tegelijkertijd zijn er wijzigingen doorgevoerd in het datamodel. In de nieuwe dataset is meer informatie over de waterschappen beschikbaar. Er zijn zeven attributen toegevoegd.

Nieuwe URL’s

De data is vanaf heden opvraagbaar via PDOK via de volgende URL’s:

Oude URL’s

Om de overstap naar de doorontwikkelde dataset met bijbehorende services zo soepel mogelijk te laten verlopen voor applicaties, zullen de oude URL’s van de WMS en Atom downloadservice nog een half jaar beschikbaar zijn, namelijk tot 1-12-2023. Het betreft de volgende URL’s:

  • WMS: http://geodata.nationaalgeoregister.nl/hwh/eenheden/wms/v1_0?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
  • Atom downloadservice: http://geodata.nationaalgeoregister.nl/hwh/eenheden/atom/v1_0/index.xml

     

    Zo geven we softwareontwikkelaars en -gebruikers tijd om naar de nieuwe dataset over te stappen.