Aansluitvoorwaarden voor data-aanbieders INSPIRE geharmoniseerde datasets

Op deze pagina vindt u informatie over de aansluitvoorwaarden voor een INSPIRE geharmoniseerde dataset. De aansluitvoorwaarden voor een niet INSPIRE dataset vindt u hierLink naar een externe pagina en voor een INSPIRE as-is dataset hierLink naar een externe pagina.

Aanlevering

Voor een vlotte verwerking van een nieuwe INSPIRE geharmoniseerde dataset is levering van de volgende vier onderdelen noodzakelijk:

1. Een INSPIRE - geharmoniseerde dataset

Om onze dienstverlening gestandaardiseerd te houden stelt PDOK eisen aan de aangeleverde datasets. Denk hierbij aan bijvoorbeeld OGC-standaarden. Het betreft de volgende eisen:

  • Voor vectordata vraagt PDOK om een Geopackage aan te leveren voor de viewservice;
  • om aan de verplichtingen voor INSPIRE geharmoniseerde download te voldoen richt PDOK een Atom downloadservice in waarvoor GML aangeleverd moet worden. Afhankelijk van het thema en of er encoding rules vanuit Europa opgesteld zijn, kan dit ook een geopackage zijn;
  • Voor rasterdata vraagt PDOK om de data als Cloud Optimized Geotiffs aan te leveren.

Bij de aanlevering van een Geopackage toetst PDOK op enkele eigen eisen en aanbevelingenLink naar een externe pagina. De data-aanbieder is verantwoordelijk voor de data inhoud/kwaliteit en voor de aanlevering van de data in het juiste formaat. Dat data aan de specificatie voldoet, is de verantwoordelijkheid van de data-aanbieder. Naamgeving wordt aangehouden over de dataset in de verschillende bestanden.

Bij geharmoniseerde datasets wordt o.a. het datamodel en de laagnamen voorgeschreven in de technical guidance van het betreffende INSPIRE thema waar de dataset onder valt. PDOK gaat er vanuit dat het aangeleverde GML-bestand voldoet aan het voorgeschreven model, aansluitend op het thema waaronder de dataset valt. Voor meer informatie over de eisen t.a.v. de geharmoniseerde dataset kunt u kijken op deze volgende pagina van Geonovum: https://docs.geostandaarden.nl/eu/INSPIRE-handreiking/Link naar een externe pagina.

2. Een metadata datasetrecord in het Nationaal Georegister (NGR)

Voordat PDOK services van een dataset kan gaan realiseren moet er een metadata record van de dataset door de data-aanbieder aangemaakt zijn in het Nationaal Georegister (NGR)Link naar een externe pagina . Omdat de data-aanbieder de inhoud van een dataset het beste kent, is zij verantwoordelijk voor de metadata van de dataset. Naast de metadata van de dataset heeft ook elke service een eigen metadata record. PDOK is verantwoordelijk voor deze metadata van de services in het NGR. In het metadata dataset record zijn links opgenomen naar de service endpoints. Voor het aanmaken van metadata voor een als INSPIRE aangemerkte dataset vindt u instructies op deze pagina bij GeonovumLink naar een externe pagina .

3. Een ingevuld intakeformulier

PDOK heeft voor elke dataset waarvoor services gerealiseerd gaan worden een ingevuld intakeformulier nodig. PDOK verstrekt dit formulier aan u en kan u helpen bij het invullen ervan. Het formulier bevat vragen over de dataset in het algemeen, zoals de naam van de dataset, wat de INSPIRE-aanmerkingLink naar een externe pagina is en met welke frequentie u de dataset wilt updaten. Daarnaast zijn er vragen die specifiek over een bepaalde service gaan, bijvoorbeeld welke lagen er in een WMS moeten komen, welke beschrijvingen hierbij horen en wat de projectie van de data is.

4. Styling volgens de technical guidance en eventueel extra styling

Voor INSPIRE geharmoniseerde services implementeert PDOK de default styling zoals die vanuit INSPIRE is voorgeschreven (in de INSPIRE Technical GuidanceLink naar een externe pagina). Er hoeft hiervoor dus geen styling aangeleverd te worden. Wel kan een aanbieder een aanvullend stylingbestand meeleveren (SLD of Mapfile). Naast de default INSPIRE styling wordt deze dan ook beschikbaar in de service.