Aansluitvoorwaarden voor data-aanbieders

Op deze pagina vindt u informatie over de aansluitvoorwaarden voor een niet INSPIRE dataset. De aansluitvoorwaarden voor een INSPIRE geharmoniseerde dataset vindt u hierLink naar een externe pagina en voor een INSPIRE as-is dataset hierLink naar een externe pagina.

Aanlevering

Voor een vlotte verwerking van een nieuwe dataset is levering van de volgende vier onderdelen noodzakelijk:

1. Een dataset

Om onze dienstverlening gestandaardiseerd te houden stelt PDOK eisen aan de aangeleverde datasets. Denk hierbij aan bijvoorbeeld OGC-standaarden. Het gaat om de volgende eisen:

  • Voor vectordata vraagt PDOK om een Geopackage aan te leveren;
  • Voor rasterdata vraagt PDOK om de data als Cloud Optimized Geotiffs aan te leveren.

Bij de aanlevering van een Geopackage toetst PDOK op enkele eigen eisen en aanbevelingenLink naar een externe pagina.

De data-aanbieder is verantwoordelijk voor de data inhoud/kwaliteit en voor de aanlevering van de data in het juiste formaat. De data opbouw (tabellen, naamgeving, kolommen etc.) die wordt gebruikt bij implementatie van een nieuwe service mag bij een update van de data niet gewijzigd zijn. Een wijziging van het datamodel kent een apart traject (los van data updates). Als het datamodel verandert moet de service vernieuwd worden en krijgt de service een nieuwe URL. Voor meer informatie over updates verwijzen we je naar deze paginaLink naar een externe pagina.

2. NGR metadata datasetrecord

Voordat PDOK services van een dataset kan gaan realiseren moet er een metadatarecord van de dataset door de data-aanbieder aangemaakt zijn in het Nationaal Georegister (NGR)Link naar een externe pagina. Omdat de data-aanbieder de inhoud van een dataset het beste kent is zij verantwoordelijk voor de metadata van de dataset. Naast de metadata van de dataset heeft ook elke service een eigen metadata pagina. PDOK is verantwoordelijk voor deze metadata van de services in het NGR. In het metadata datarecord zijn links opgenomen naar de metadata van de services en vice versa. Meer uitleg over het aanmaken van een NGR metadata datarecord vindt u in deze instructievideo.

3. Intakeformulier

PDOK heeft voor elke dataset waarvoor services gerealiseerd gaan worden een ingevuld intakeformulier nodig. PDOK verstrekt dit formulier aan u en kan u helpen bij het invullen ervan. Het formulier bevat vragen over de dataset in het algemeen, zoals de naam van de dataset en met welke frequentie u de dataset wilt updaten. Daarnaast zijn er vragen die specifiek over een bepaald service gaan, bijvoorbeeld welke lagen er in een WMS moeten komen, welke beschrijvingen hierbij horen en wat de projectie van de data is.

4. Styling

De data-aanbieder is verantwoordelijk voor het aanleveren van styling. Voor alle view services (WMS) moet dus een stylingbestand meegeleverd worden. Er mogen ook meerdere styles aangeleverd worden, waarmee een gebruiker zelf een styling kan kiezen. Voor de styling gelden de volgende regels:

  • Het stylingbestand is een SLD of een goede beschrijving van de styling;
  • De kolom- en laagnamen in de SLD komen overeen met de kolom- en laagnamen in de geopackage.