Atom Downloadservices - PDOK

Dataset: BRO REGIS II (HGM)

REGIS II (HGM) is een 3D-lagenmodel dat de ondergrond van Nederland tot ongeveer 500 meter onder NAP in blokken van 100 x 100 meter weergeeft. Er zijn ook uitschieters in REGIS II tot circa 1.200 meter. Het model geeft aan wat goed doorlatende en slecht doorlatende lagen in de ondergrond zijn. Deze lagen worden hydrogeologische eenheden genoemd en hebben min of meer uniforme hydraulische eigenschappen.

ATOM Downloadservice

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

BRO REGIS II (HGM) ATOM

REGIS II (HGM) is een 3D-lagenmodel dat de ondergrond van Nederland tot ongeveer 500 meter onder NAP in blokken van 100 x 100 meter weergeeft. Er zijn ook uitschieters in REGIS II tot circa 1.200 meter. Het model geeft aan wat goed doorlatende en slecht doorlatende lagen in de ondergrond zijn. Deze lagen worden hydrogeologische eenheden genoemd en hebben min of meer uniforme hydraulische eigenschappen.

De hydrogeologische eenheden van REGIS II vallen samen met, of zijn onderdeel van, de in DGM onderscheiden lithostratigrafische eenheden. Deze lithostratigrafische eenheden verwijzen naar de Nomenclator. In de Nomenclator staat aanvullende informatie en eigenschappen van de verschillende lithostratigrafische eenheden. Naast geometrische gegevens bevat het model voor nagenoeg elke eenheid ook gegevens over de doorlatendheid. Met onzekerheidskaarten wordt inzicht gegeven in de bandbreedte waarbinnen de doorlatendheid verwacht wordt te liggen. Ook bevat REGIS II de geïnterpreteerde boorbeschrijvingen die bij het maken van het model zijn gebruikt.

BRO REGIS II (HGM) ATOM
Type Atom
Download Download de BRO REGIS II (HGM)
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata