Atom Downloadservices - PDOK

Dataset: BRO - Wandonderzoek (SFR) - Bodem (INSPIRE geharmoniseerd)

Deze dataset bevat de gegevens over wandonderzoeken (SFR) welke in de BRO (Basisregistratie Ondergrond) zijn opgenomen. Het betreft wandonderzoeken met een maximale diepte van 6 meter.

ATOM Downloadservice

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

BRO - Wandonderzoek (SFR) - Bodem (INSPIRE geharmoniseerd) ATOM

Deze dataset bevat de gegevens over wandonderzoeken welke in de BRO (Basisregistratie Ondergrond) zijn opgenomen. Het betreft wandonderzoeken met een maximale diepte van 6 meter. De dataset is geharmoniseerd naar het INSPIRE thema Bodem. In veel gevallen bestaat het wandonderzoek uit niet meer dan een wandbeschrijving.

Dit betreft een beschrijving van de opeenvolgende lagen aan de hand van zintuigelijke waarnemingen van de wand. In sommige gevallen omvat het wandonderzoek ook de resultaten van wandmonsteranalyses welke kunnen bestaan uit bepalingen van verschillende aspecten. Voor meer informatie raadpleeg www.basisregistratieondergrond.nlLink naar een externe pagina.

BRO - Wandonderzoek (SFR) - Bodem (INSPIRE geharmoniseerd) ATOM
Type Atom
Download Download de BRO - Wandonderzoek (SFR) - Bodem (INSPIRE geharmoniseerd)
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata