Atom Downloadservices - PDOK

Dataset: CBS Bestand Bodemgebruik 2017

Het Bestand Bodemgebruik 2017 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. 

ATOM Downloadservice

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

CBS Bestand Bodemgebruik 2017 (ATOM)

CBS Bestand Bodemgebruik 2017 (ATOM)
Type Atom
Download Download CBS Bestand Bodemgebruik 2017
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata