Atom Downloadservices - PDOK

Dataset: Nationaal Wegen Bestand (NWB) - Wegen

Het Nationaal Wegenbestand (NWB) is een databestand met alle openbare wegen in Nederland die een straatnaam of wegnummer hebben en in beheer zijn bij het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Het NWB bevat het wegennetwerk van Nederland.

ATOM Downloadservice

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Nationaal Wegen Bestand (NWB) - Wegen (ATOM)

Dit is de atomfeed service van het Nationaal Wegen Bestand - wegen (NWB). Deze dataset bevat alleen de wegvakken en hectometerpunten. Het Nationaal Wegen Bestand - Wegen is een digitaal geografisch bestand van alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer.

Nationaal Wegen Bestand (NWB) - Wegen (ATOM)
Type Atom
Download Download de NWB - Wegen
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata