Geo services - PDOK

Dataset: Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Het bestand is specifiek ten behoeve van de rapportage voor de EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater opgebouwd uit door CBS opgevraagde data van diverse waterbeheerders.

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Kaderrichtlijn Mariene Strategie (WMS)

Kaderrichtlijn Mariene Strategie dit is voor Nederland de dataset voor de KRM. Het gebied is tevens een van de mariene rapportage eenheden voor Nederland.

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/marienewater/wms?request=GetCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Kaderrichtlijn Mariene Strategie (WFS)

Kaderrichtlijn Mariene Strategie dit is voor Nederland de dataset voor de KRM. Het gebied is tevens een van de mariene rapportage eenheden voor Nederland.

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/marienewater/wfs?&request=GetCapabilities&service=WFS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata