Dataset: Kaderrichtlijn Mariene Strategie 2018

Het bestand is specifiek ten behoeve van de rapportage voor de EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater opgebouwd uit door CBS opgevraagde data van diverse waterbeheerders.

Omschrijving

Kaderrichtlijn Mariene Strategie mariene wateren Nederland. Dit is voor Nederland het toepassingsgebied voor de KRM. Het gebied is tevens een van de mariene rapportage eenheden voor Nederland