Dataset: Kaderrichtlijn Stedelijk Afvalwater

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Kaderrichtlijn Stedelijk Afvalwater (WMS)

Richtlijn Stedelijk Afvalwater riool water zuiveringsinstallaties (RWZI's) zoals gerapporteerd naar de Europese Commissie in 2016 in EU rapportage Stedelijk Afvalwater 2016

Kaderrichtlijn Stedelijk Afvalwater (WFS)

Richtlijn Stedelijk Afvalwater riool water zuiveringsinstallaties (RWZI's) zoals gerapporteerd naar de Europese Commissie in 2016 in EU rapportage Stedelijk Afvalwater 2016