Dataset: Kaderrichtlijn Stedelijk Afvalwater

Omschrijving

Richtlijn Stedelijk Afvalwater riool water zuiveringsinstallaties (RWZI's) zoals gerappeerd naar de Europese Commissie in 2016 in EU rapportage Stedelijk Afvalwater 2016