Dataset: Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI)

De dataset bestaat uit een netwerk van knopen en takken van het waterverdelingsnetwerk. 

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

NHI (WFS)

in Figuur 3 geeft de pijl de richting van de benedenstroomse knoop. Dit betekent niet dat dit de enige mogelijke stromingsrichting is. Iedere tak heeft twee kenmerken: de capaciteit van de tak in bovenstroomse richting en de capaciteit van de tak in benedenstroomse richting.