Dataset: Potentiekaart reststromen

De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. 

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Potentiekaart reststromen (WMS)

Huishoudelijk hout en snoeiafval per oppervlak per gemeente in GJ/(ha.jaar)

Potentiekaart reststromen (WFS)

Huishoudelijk hout en snoeiafval per oppervlak per gemeente in GJ/(ha.jaar)