Dataset: Potentiekaart Reststromen

De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. 

Omschrijving

De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. Aan de aanbodkant gaat het om (potentieel) geschikte locaties van warmte- en koude opslag (WKO), diepe geothermie, biomassa en restwarmte. Deze lagen tonen de potentie voor biomassa per gemeente.