Geo services - PDOK

Dataset: Potentiekaart restwarmte

De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. 

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Potentiekaart restwarmte (WMS)

Ligging Industrie en CO2 emissies

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/restwarmte/wms?request=GetCapabilities
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Potentiekaart restwarmte (WFS)

Ligging Industrie en CO2 emissies

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/restwarmte/wfs?request=GetCapabilities
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata