Dataset: Potentiekaart restwarmte

De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. 

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Potentiekaart restwarmte (WMS)

Ligging Industrie en CO2 emissies

Potentiekaart restwarmte (WFS)

Ligging Industrie en CO2 emissies