Dataset: Potentiekaart Restwarmte

De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. 

Omschrijving

De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. Aan de aanbodkant gaat het om (potentieel) geschikte locaties van warmte- en koude opslag (WKO), diepe geothermie, biomassa en restwarmte. Deze laag toont de ligging van industrie, hun energievraag en CO2 emissies ten behoeve van het inschatten van de potentie van gebruik van restwarmte.