Geo services - PDOK

Dataset: Stedelijk Water (Riolering)

Systemen voor stedelijk water met kenmerken gericht op beheeractiviteiten

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.