Dataset: Stedelijk Water (Riolering)

Systemen voor stedelijk water met kenmerken gericht op beheeractiviteiten

Omschrijving

Over Stedelijk Water (Riolering)

Vanaf juni 2019 serveert PDOK de dataset Stedelijk Water (riolering) in samenwerking met Stichting RIONED. Dit is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland. Het beheer van stedelijk water en riolering betreft de gemeentelijke zorgplichten voor hemelwater, grondwater en huishoudelijk afvalwater. Goede data wordt daarbij steeds belangrijker, vanwege maatschappelijke uitdagingen zoals aanpassen aan extreem weer, energietransitie en de bouwopgave en integraal beheer van de leefomgeving. Ook het samenwerken rond, meten aan, modelleren en sturen van (afval)watersystemen is van belang.

De dataset Stedelijk Water bevat gegevens over de ligging, dimensies en eigenschappen van rioleringsobjecten, zoals rioolleidingen en -putten, kolken, huisaansluitingen en bijzondere objecten zoals gemalen en overstorten.

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

Deze dataset is gebaseerd op het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Dat is de open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer. Het GWSW wordt ontwikkeld en beheerd door Stichting RIONED in samenwerking met alle stakeholders. Het GWSW is een ontologie, die wordt gepresenteerd via https://data.gwsw.nl/Link naar een externe pagina. Op https://apps.gwsw.nlLink naar een externe pagina biedt Stichting RIONED de tools om GWSW-conforme datasets (in RDF/RDFS/OWL-2/Turtle) te ontsluiten, valideren, raadplegen en presenteren. In het GWSW zijn standaardstijlen en -symbolen gedefinieerd (afgestemd op de Nederlandse CAD-standaard), die in de PDOK-viewerLink naar een externe pagina gehanteerd worden.

Wie maakt er gebruik van?

De data over de ligging en kenmerken van het stedelijk waterbeheer worden gebruikt door gemeenten, waterschappen, particulieren en marktpartijen zoals ingenieursbureaus, inspectie- en reinigingsbedrijven en aannemers (veelal in opdracht van gemeenten). Zij gebruiken de data voor onder meer kaartmateriaal ten behoeve van het beheer, bij grondroeren, clash detectie, voor capaciteitsprognoses en bij vergunningsaanvragen. Ook omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s maken gebruik van de rioleringsdata.

Data

De rioleringsdatasets van gemeenten zijn beschikbaar als Open Data. Dat betekent dat de data door iedereen gratis en zonder beperkingen te gebruiken is.

Afbeelding Putdeksels en leidingen
Putdeksels en leidingen

 

Webservices en downloads bij PDOK

De datasets van het stedelijk waterbeheer zijn beschikbaar als downloads en webservices via PDOK. Meer informatie over de downloads vindt u onder het tabblad Downloads.

De webservices vindt u onder het tabblad “Geoservices”. Ook kunt u de data inzien via de PDOK-viewerLink naar een externe pagina, GWSW serverLink naar een externe pagina en het GWSW SPARQL end pointLink naar een externe pagina .

Gebruiksvoorwaarden van data afkomstig van Stichting RIONED.

Stichting RIONED stelt de rioleringsdata van gemeenten via de GWSW serverLink naar een externe pagina en PDOK ter beschikking aan afnemers onder de gebruiksvoorwaarden van de Creative Common Zero (CC0) licentie. Dit houdt in dat (her)gebruik van de data is toegestaan onder bronvermelding. De bronhouder (gemeente of waterschap) en Stichting RIONED zijn niet betrokken bij het afgeleide werk, onderschrijven dat niet noodzakelijkerwijs en accepteren geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Formele informatie over deze data-licentie kunt u vinden op de Creative Commons websiteLink naar een externe pagina.

Vragen

Vragen over de GWSW-datasets (inhoudelijk, validatie, etc.) kunt u sturen naar Stichting RIONED via gwsw@rioned.org. U mag PDOK ook direct mailen via beheerpdok@kadaster.nl