Dataset: Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld tien hoogtemetingen per vierkante meter. AHN is een samenwerking van de provincies, Rijksoverheid en de waterschappen.

Omschrijving

Over AHN

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld tien hoogtemetingen per vierkante meter. AHN is een samenwerking van de provincies, Rijksoverheid en de waterschappen.

Afbeelding van de AHN3

Wie maakt er gebruik van?

Organisaties zoals de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat maken gebruik van het AHN voor water- en waterkeringbeheer. Aan de hand van de hoogte en het hoogteverloop van het maaiveld wordt bepaald of het water voldoende van het land kan stromen, hoe hoog het waterpeil in de sloten mag zijn, het water in rivieren, uiterwaarden en sloten voldoende kan worden afgevoerd en of de dijken nog hoog en sterk genoeg zijn.

Het AHN wordt daarnaast voor vele andere soorten beheer gebruikt, zoals het dagelijks beheer en onderhoud van dijken, het maken van bestekken voor groot onderhoud, 3D-karteringen, vergunningverlening en handhaving. Ook gemeenten, bedrijven en onderzoekers gebruiken de gedetailleerde hoogtegegevens. Zo hebben archeologen aan de hand van kleine hoogteverschillen in weilanden oude nederzettingen opgespoord die voor het blote oog niet opvielen.

Wijze van meten

De hoogte wordt gemeten met laseraltimetrie: een techniek waarbij een vliegtuig met een laserstraal het aardoppervlak aftast. De meting van de looptijd van de laserreflectie en van de stand en positie van het vliegtuig geven samen een heel nauwkeurig resultaat.

Data

De datasets AHN is beschikbaar als Open Data. Dat betekent dat de data door iedereen gratis en zonder beperkingen te gebruiken is. 

Webservices en downloads

De dataset AHN is beschikbaar als webservices (WMS en WCS) en als downloadservice(ATOM). Op de ATOM downloadpagina is ook een viewer beschikbaar waarmee kaartbladen gemakkelijk gelokaliseerd en gedownload kunnen worden. De downloadpagina vindt u onder het tabblad ‘Downloads’.

De webservices vindt u onder het tabblad “Geoservices”. Ook kunt u de data inzien via de PDOK viewerLink naar een externe pagina of AHN viewerLink naar een externe pagina.

Vragen

Vragen over het AHN (inhoudelijk, inwinning etc.) kunt u sturen naar info@ahn.nl of stellen op het GeoforumLink naar een externe pagina. Op het geoforum kunt u ook uw vragen kwijt over de webservices en downloads van PDOK. U mag PDOK ook direct mailen via beheerpdok@kadaster.nl.

Heeft (of maakt) u een mooie toepassing v.w.b. het gebruik van het AHN dan horen wij dat graag! Stuur dan een mail naar beheerpdok@kadaster.nl.