Dataset: BRO - Grondwatermonitoringput (GMW) - Geologie (INSPIRE geharmoniseerd)

Deze dataset bevat gegevens van Nederlandse grondwatermonitoringputten uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO), geharmoniseerd naar de INSPIRE dataset specificaties voor hydrogeologie.

Omschrijving

Deze dataset bevat gegevens van Nederlandse grondwatermonitoringputten uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO), geharmoniseerd naar de INSPIRE dataset specificaties voor hydrogeologie.

Een grondwatermonitoringput is een constructie in de ondergrond om gedurende langere tijd grondwaterstand- of grondwaterkwaliteitveranderingen in een specifiek deel van de ondergrond te kunnen monitoren. Gewoonlijk bestaat een put uit een of meerdere monitoringsbuizen met aan de onderkant een filter. De put wordt aan het oppervlak door een afsluitconstructie beschermd.