Dataset: CBS Postcode6

De postcode6 dataset bevat statistische gegevens voor afzonderlijke postcodes vanaf 2015. Met ingang van het tweede kwartaal 2023 zijn gegevens over het jaar 2022 toegevoegd en zijn het aantal gegevens van de jaren 2021, 2020 en 2019 uitgebreid met gegevens over demografie, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid. Lees voor meer informatie:https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2023/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode-2022-2021-2020-2019

Omschrijving

De postcode6 dataset bevat statistische gegevens voor afzonderlijke postcodes vanaf 2015. Met ingang van het tweede kwartaal 2023 zijn gegevens over het jaar 2022 toegevoegd en zijn het aantal gegevens van de jaren 2021, 2020 en 2019 uitgebreid met gegevens over demografie, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid. Lees voor meer informatie:https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2023/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode-2022-2021-2020-2019 link naar de CBS website

De cijfers voor de meeste onderwerpen zijn standgegevens per 1 januari.
Over energiegebruik, huishoudinkomen en aantal geboorten hebben de cijfers betrekking op het gehele jaar.
De data in de dataset wordt in een periode van 3 jaar aangevuld omdat niet alle data al beschikbaar is. Hierdoor kan het zijn dat data van een 3 jaar oude service meer data bevat dan van een meer recent jaartal.

Hoewel alle postcodevlakken aanwezig zijn bevatten alleen die postcodevlakken gegevens over personen waarin over minimaal vijf inwoners gepubliceerd wordt en/of gegevens over woningen waarvan over minimaal vijf woningen gepubliceerd wordt. De begrenzing van de postcodevlakken is afkomstig van de ESRI postcode kaart.
Deze publicatie is van het tweede kwartaal 2023.

Lees voor meer informatie over de onderwerpen in de postcodepublicatie:
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2023/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode-2022-2021-2020-2019 link naar de CBS website

Lees voor informatie over het verkrijgen van het bestand:
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode