Dataset: CBS Postcode6

Het bestand CBSpostcode6 bevat statistische gegevens per volledige postcode.
In maart 2021 zijn gegevens over de jaren 2017, 2018 en 2019 aangevuld. Deze jaren bevatten nu gegevens over demografie, wonen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid. Het jaar 2020 is toegevoegd en bevat cijfers voor een deel van de onderwerpen.

De cijfers voor de meeste onderwerpen zijn standgegevens per 1 januari.
Over energiegebruik, huishoudinkomen en aantal geboorten hebben de cijfers betrekking op het gehele jaar.
Van de recentere jaren 2019 en 2020 zullen niet direct alle gegevens beschikbaar zijn, deze worden jaarlijks aangevuld.
Gegevens van het jaar 2015, 2016 en 2017 zijn vrij beschikbaar.

Hoewel alle postcodevlakken aanwezig zijn bevatten alleen die postcodevlakken gegevens over personen waarin over minimaal vijf inwoners gepubliceerd wordt en/of gegevens over woningen waarvan over minimaal vijf woningen gepubliceerd wordt. De begrenzing van de postcodevlakken is afkomstig van de ESRI postcode kaart.
Deze publicatie is van maart 2021.
 

Omschrijving

Het bestand CBSpostcode6 bevat statistische gegevens per volledige postcode.
In maart 2021 zijn gegevens over de jaren 2017, 2018 en 2019 aangevuld. Deze jaren bevatten nu gegevens over demografie, wonen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid. Het jaar 2020 is toegevoegd en bevat cijfers voor een deel van de onderwerpen.

De cijfers voor de meeste onderwerpen zijn standgegevens per 1 januari.
Over energiegebruik, huishoudinkomen en aantal geboorten hebben de cijfers betrekking op het gehele jaar.
Van de recentere jaren 2019 en 2020 zullen niet direct alle gegevens beschikbaar zijn, deze worden jaarlijks aangevuld.
Gegevens van het jaar 2015, 2016 en 2017 zijn vrij beschikbaar.

Hoewel alle postcodevlakken aanwezig zijn bevatten alleen die postcodevlakken gegevens over personen waarin over minimaal vijf inwoners gepubliceerd wordt en/of gegevens over woningen waarvan over minimaal vijf woningen gepubliceerd wordt. De begrenzing van de postcodevlakken is afkomstig van de ESRI postcode kaart.
Deze publicatie is van maart 2021.

Lees voor meer informatie over de onderwerpen in de postcodepublicatie:
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2021/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode-2020-2019-2018

Lees voor informatie over het verkrijgen van het bestand:
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/gegevens-per-postcode