Dataset: Habitatrichtlijn verspreiding van habitattypen

Kaart met de verspreiding van habitattypen voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 – 2012

Omschrijving

Kaart met de verspreiding van habitattypen voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 – 2012.