Dataset: Hoogte Nederland - land - DTM (INSPIRE geharmoniseerd)

De services Hoogte Nederland DTM bevatten de hoogtes van het maaiveld in Nederland. De services Hoogte Nederland DTM bevatten de hoogtes van het maaiveld in Nederland. 

Omschrijving

De services Hoogte Nederland DTM bevatten de hoogtes van het maaiveld in Nederland. De
rasterbestanden hebben een resolutie van ongeveer 1 meter en zijn opgedeeld in kaartdelen van circa 6,25 x
5 km in CRS ETRS89/EVRF2019. De hoogtegegevens zijn bepaald met minimaal 10 hoogtemetingen per
vierkante meter. De hoogte is weggelaten van objecten zoals bomen, gebouwen, bruggen, water en andere
objecten. De services Hoogte Nederland DTM bevatten de hoogtes van het maaiveld in Nederland. De
data is te benaderen via een WMS, WCS en Atom.