Dataset: Hydrografie: Netwerk (INSPIRE geharmoniseerd)

De dataset Hydrografie - Netwerk (INSPIRE geharmoniseerd) is een verzameling van netwerkelementen die schematisch waterstromen vertegenwoordigd. Deze netwerkelementen kunnen worden geclassificeerd als links, linksequenties, linksets, netwerkgebieden of netwerkverbindingen (nodes).

Omschrijving

INSPIRE-compliant dataset met objecttypes uit INSPIRE Annex I Thema Hydrografie - Netwerk (geharmoniseerde data).

De dataset Hydrografie - Netwerk (INSPIRE geharmoniseerd) is een verzameling van netwerkelementen die schematisch waterstromen vertegenwoordigd. Deze netwerkelementen kunnen worden geclassificeerd als links, linksequenties, linksets, netwerkgebieden of netwerkverbindingen (nodes).

  • Links zijn lineaire netwerkelementen die twee posities met elkaar verbinden. Ze hebben een gedefinieerd begin- en eindpunt.
  • Linksequenties zijn ononderbroken paden in een netwerk zonder enige vertakkingen. Ze worden gevormd door een reeks links.
  • Linksets zijn verzamelingen van links en/of linksequenties die een specifieke functie of betekenis hebben in een netwerk.
  • Netwerkgebieden zijn tweedimensionale elementen in een netwerk. Ze kunnen worden geclassificeerd als waterlichamen, zoals rivieren, meren en moerassen.
  • Netwerkverbindingen zijn logische verbindingen tussen twee of meer netwerkelementen in verschillende netwerken. Ze kunnen worden geclassificeerd als kruisingen, overgangen of verbindingen.

In dit hydrografisch netwerk zijn de netwerkelementen geclassificeerd als HydroNode en WatercourseLink. HydrNodes zijn de locaties waar gegevens van worden verzameld en Links lineaire netwerkelementen die twee nodes met elkaar verbinden.

De nodes in deze dataset zijn dus niet gebruikt om de begin- en eindpunten van waterwegen te representeren.

De bron voor deze dataset is Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) - netwerkschematisatie