Dataset: Kadastrale kaart

De Kadastrale kaart is een onderdeel van de Basisregistratie Kadaster (BRK), deze bevat ook de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten.

Omschrijving

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit:

 • de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten.
 • de Kadastrale kaart. Hierop ziet u de ligging van de kadastrale percelen (inclusief perceelnummer) en de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten.

Over de Kadastrale kaart

De Kadastrale kaart toont de globale ligging van een kadastraal perceel in zijn omgeving. Op de kaart ziet u onder meer de kadastrale perceelgrenzen, perceelnummers en de belangrijkste bebouwing. Zie als voorbeeld de afbeelding hieronder.

Een afbeelding van de kadastrale kaart

Vanaf Kadastrale kaart versie 5 toont de Kadastrale kaart ook informatie over de kwaliteit van de grens; het kwaliteitslabel. Dit label geeft, in vier klassen, de nauwkeurigheid weer waarmee terreingrenzen op de Kadastrale kaart zijn afgebeeld. Hiermee wordt zichtbaar met welke marge de ingetekende grenzen op de Kadastrale kaart kunnen afwijken van de werkelijke grenzen in het terrein. U kunt van de Kadastrale kaart geen maten afleiden. Bekijk voor meer informatie over kwaliteitslabels het filmpje hieronder.

Wie maakt er gebruik van?

De Kadastrale kaart fungeert als schakel tussen terrein en registratie, vervult voor gebruiker vaak een referentiefunctie, een ondergrond ten opzichte waarvan de gebruiker eigen informatie kan verwerken. Populaire voorbeelden hiervan zijn Atlasleefomgeving.nl link naar een externe pagina, Bodemloket.nl link naar een externe pagina en Ruimtelijkeplannen.nl link naar een externe pagina.

Wijze van inwinnen

Bij de overdracht van een gedeelte van een perceel wordt door de notaris een voorlopige grens ingetekend in een kadasterapplicatie. Nadat enige tijd later de koper en verkoper de grens hebben aangewezen in het terrein wordt door de landmeter de grens opgemeten en vervolgens vastgelegd in de kadastrale registratie. De grens krijgt daarmee de status “definitief”. In die gevallen waar de notaris bij overdracht geen grens opvoert in de kadasterapplicatie maar een tekening aanlevert wordt door het Kadaster een zogenaamde administratieve grens opgevoerd in de kadastrale registratie. Het aanwijsproces bij administratieve grenzen is identiek als bij voorlopige grenzen. De kwaliteitslabels welke vanaf versie 5 aan de grenzen in de Kadastrale kaart worden gekoppeld, worden door een geautomatiseerd proces, dat diverse kenmerken van de inwinning en kartering met elkaar vergelijkt, bepaald.

Data

Er zijn twee visualisaties van de Kadastrale kaart:

 • Standaardvisualisatie (type grens)
 • Kwaliteitsvisualisatie (kwaliteitslabel)

Standaardvisualisatie (type grens)

De volgende gegevens staan in de Kadastrale kaart:

 • Perceelnummers
 • Vastgestelde, voorlopige en administratieve kadastrale grenzen
 • Bebouwing met huisnummers
 • Weg- en waterloopnamen

Kwaliteitsvisualisatie (kwaliteitslabel)

De volgende gegevens staan in de Kadastrale kaart:

 • Perceelnummers
 • Kwaliteitslabels (B,C,D en E)
 • Bebouwing met huisnummers
 • Weg- en waterloopnamen

Legenda van de Kadastrale kaart met de betekenis van de verschillende kleuren lijnen

Actualiteit

Via PDOK verstrekken wij een Kadastrale kaart die voor de kadastrale grenzen en perceelnummers een dag actualiteit kent en voor de overige informatie een maand actualiteit. Passend bij het open data beleid van het Kadaster kunt u zelf uw mutaties downloaden.

Terugmelden

Eventuele onjuistheden in de Basisregistratie Kadaster (BRK) kunt u terugmelden op de pagina BRK Terugmelden link naar een externe pagina.

Leveringsvormen

De KadastraleKaartV5 biedt naast de OGC koppelvlakken WMS, WMTS en WFS tevens download functionaliteit in de vorm van download en een mutatie API. Van laatst genoemde kan de documentatie worden gevonden op https://developer.kadaster.nl/schemas link naar een externe pagina onder het kopje "BRK Kadastrale kaart". Hierbij moet worden opgemerkt dat mutaties alleen beschikbaar zijn voor de feature types KadastraleGrens, Perceel en Kwaliteit. De downloads zijn wel voor alle feature types beschikbaar.

De download API documentatie staat op https://api.pdok.nl/kadaster/kadastralekaart/download/v4_0/ui/ link naar een externe pagina

Meer informatie over de beschikbare services bij PDOK kunt u vinden op de services pagina link naar een externe pagina

Vragen

Vragen over de Kadastrale kaart (inhoudelijk, inwinning etc.) kunt u stellen op het Geoforum link naar een externe pagina. Op het Geoforum kunt u ook uw vragen kwijt over de webservices en downloads van PDOK. Daarnaast kunt u PDOK ook benaderen via het contactformulier. link naar een externe pagina

Heeft u (of maakt u) een mooie toepassing v.w.b. het gebruik van de Kadastrale kaart? Laat het ons weten! link naar een externe pagina