Dataset: Kadastrale Kaart

De Kadastrale Kaart is een onderdeel van de Basisregistratie Kadaster (BRK), deze bevat ook de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten.

Omschrijving

De Kadastrale Kaart is een onderdeel van de Basisregistratie Kadaster (BRK), deze bevat ook de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten.
Er is ook een INSPIRE geharmoniseerde versie van de Kadastrale Kaart, namelijk Kadastrale Percelen (INSPIRE geharmoniseerd)Link naar een externe pagina

Over de Kadastrale Kaart in PDOK

De Kadastrale kaart toont de globale ligging van een kadastraal perceel in zijn omgeving. Op de kaart zie je onder meer de kadastrale perceelgrenzen, perceelnummers en de belangrijkste bebouwing. Je kunt van de Kadastrale kaart geen maten afleiden.

Afbeelding van de BRK

Wie maakt er gebruik van?

De Kadastrale Kaart fungeert als schakel tussen terrein en registratie, vervult voor gebruiker vaak een referentiefunctie, een ondergrond ten opzichte waarvan de gebruiker eigen informatie kan verwerken.

Populaire voorbeelden hiervan zijn Atlasleefomgeving.nlLink naar een externe pagina, Bodemloket.nlLink naar een externe pagina en Ruimtelijkeplannen.nlLink naar een externe pagina.

Wijze van inwinnen

Bij de overdracht van een gedeelte van een perceel wordt door de notaris een voorlopige grens ingetekend in een kadasterapplicatie. Nadat enige tijd later de koper en verkoper de grens hebben aangewezen in het terrein wordt deze door de landmeter de grens opgemeten en vervolgens vastgelegd in de kadastrale registratie. De grens krijgt daarmee de status “definitief”. In die gevallen waar de notaris bij overdracht geen grens opvoert in de kadasterapplicatie maar een tekening aanlevert wordt door het Kadaster een zogenaamde administratieve grens opgevoerd in de kadastrale registratie. Het aanwijsproces bij administratieve grenzen is identiek als bij voorlopige grenzen.

Data

De volgende gegevens staan in de Kadastrale kaart:

• Perceelnummers
• Vastgestelde, voorlopige en administratieve kadastrale grenzen
• Bebouwing met huisnummers
• Weg- en waterloopnamen

Via PDOK verstrekken wij een Kadastrale kaart die voor de kadastrale grenzen en perceelnummers een dag actualiteit kent en voor de overige informatie een maand actualiteit. Passend bij het open data beleid van het Kadaster kun je zelf je mutaties downloaden.

Eventuele onjuistheden in de Basisregistratie Kadaster (BRK) kunt u terug melden op de pagina BRK terug meldenLink naar een externe pagina.

Webservices, API en Linked Data

De datasets van de Kadastrale Kaart zijn beschikbaar als WMS, WMTS, WFS en downloads via PDOK

WMTS

Een Web Map Tiling Service (WMTS) is een webservice waarmee je kaartbeelden kunt opvragen van de Kadastrale kaart. Denk bijvoorbeeld aan percelen. Deze gegevens kun je vervolgens met een GIS-pakket of een GIS-viewer op een ondergrondkaart tonen. Met de WMTS worden plaatjes die eerder opgevraagd zijn snel geladen, omdat ze dan al gecached zijn.  WMTS versie 1.0.0 is in 2010 door het OGC gepubliceerd.

Met de WMTS haal je 1 kaartlaag op met daarin alle geometrische gegevens.In tegenstelling tot de WMS (Web Map Service) kun je in de WMTS dus niet de verschillende lagen (objecttypes) afzonderlijk opvragen. De informatie over de objecten, de administratieve gegevens, vraag je op met de WFS (Web Feature Service) of de WMS (Web Map Service). Met de WMS haal je snel de kaart binnen als plaatje.

Downloads

De KadastraleKaartV4 biedt naast de OGC koppelvlakken WMS, WMTS en WFS tevens download functionaliteit in de vorm van extracten en een mutatie API. Van laatst genoemde kan de documentatie worden gevonden op https://www.kadaster.nl/schemasLink naar een externe pagina onder het kopje “BRK Kadastrale kaart”. Hierbij moet worden opgemerkt dat mutaties alleen beschikbaar zijn voor de feature types KadastraleGrens en Perceel. De extracten zijn wel voor alle feature types beschikbaar. Deze kan worden gevonden op https://downloads.pdok.nl/kadastralekaart/viewerLink naar een externe pagina. De API omschrijving van de extracten is beschikbaar op https://downloads.pdok.nl/kadastralekaart/api/v4_0/uiLink naar een externe pagina.

API

De API documentatie staat op https://api.pdok.nl/kadaster/kadastralekaart/download/v4_0/uiLink naar een externe pagina.

Linked Data

Linked Data is een manier om gestructureerde data te publiceren zodanig dat data met elkaar verbonden kan worden. Het is gebaseerd op de fundamenten van het World Wide Web en is in grote mate gestandaardiseerd met open W3C standaarden, zoals RDF en SPARQL. Data krijgt betekenis (semantiek), waardoor de data beter ingezet (hergebruik) kan worden. Dit zal resulteren in innovatie en betere dienstverlening, waarmee economische en sociale waarde wordt gecreëerd. Meer informatie over bijvoorbeeld de actualiteit van de Kadastrale kaart als Linked data vind je op de Linked Data paginaLink naar een externe pagina.

Vragen

Vragen over de Kadastrale kaart (inhoudelijk, inwinning etc.) kun je stellen op het GeoforumLink naar een externe pagina. Op het Geoforum kun je ook je vragen kwijt over de webservices en downloads van PDOK. Je mag PDOK ook direct mailen via  beheerpdok@kadaster.nl.

Heb je (of maak je) een mooie toepassing v.w.b. het gebruik van de Kadastrale kaart? Dan horen wij dat graag! Stuur dan een mail naar beheerpdok@kadaster.nl.