Dataset: PDOK Locatieserver

De Locatieserver is een gratis zoekservice die voor iedereen beschikbaar is. Men kan zoeken op BAG-data zoals adres, straat, woonplaats etc. en op kadastrale gegevens (alleen perceelnummers en de perceel-adres koppeling). De nieuwe service kan eenvoudig opgenomen worden in viewers en put uit de meest actuele en betrouwbare overheidsdata.

Omschrijving

PDOK Locatieserver is de geocodeerservice van PDOK. Alle ondersteunde endpoints die via deze service beschikbaar komen, worden beschreven in de API Documentatie. Het doel van deze documentatie is om afnemers inzicht te verschaffen hoe ze de services van Locatieserver kunnen aanspreken. Als search engine wordt Apache Solr gebruikt.

Momenteel worden 2 versies ondersteund, nl. versie 2 (v2) en versie 3 (v3). Versie 1 was de oorspronkelijke geocodeerservice. Versie 2 is de versie van Locatieserver die eind 2016 live is gegaan, met daarin alleen BAG-objecten. Versie 3 is de huidige versie. Hierin zijn ook de percelen en appartementsrechten uit de Digitale Kadastrale Kaart (DKK), het Nationaal Wegen Bestand (NWB), de waterschapsgrenzen van het Waterschapshuis, de Bestuurlijke Grenzen en de wijken en buurten uit het CBS opgenomen. Wanneer het versienummer uit de URL helemaal wordt weggelaten, wordt versie 2 geserveerd. Dit i.v.m. backward compatibility.

Wanneer een geo-referentieobject (bijv. een adres of woonplaats) d.m.v. intypen gezocht moet worden, dan moet de suggest-service gebruikt worden. Deze is geschikt voor toepassingen die gebruik maken van autocomplete, vanwege de (relatief) kleine antwoorden en het gebruik van highlighting. Wanneer hiervan een object geselecteerd wordt, kan het ID-property van één van de teruggegeven objecten worden gebruikt om meer informatie op te vragen d.m.v. de lookup-service. De vrije geocodeerservice (het "free" endpoint) is bedoeld voor het klassieke geocoderen, waarbij een string (een adres, e.d.) wordt meegegeven en een lijst met matches wordt teruggegeven. De vrije geocodeerservice komt het meest overeen met de functionaliteit van de oude PDOK geocoder. Voor meer informatie zie de inleidende teksten in de hoofdstukken voor de suggest-, lookup- en vrije geocoderservices.