Dataset: PDOK Luchtfoto RGB (Open)

In opdracht van de aan het samenwerkingsverband Beeldmateriaal deelnemende overheden wordt jaarlijks gedurende de zomermaanden een landsdekkende luchtfoto geproduceerd. Met ingang van de jaargang 2016 wordt dit product via PDOK als open data beschikbaar gesteld. Deze luchtfoto heeft een resolutie van 25 centimeter. De resolutie geeft aan hoe groot een pixel is op het aardoppervlak, in dit geval dus 25 bij 25 centimeter. De jaargang 2021 ontbreekt in deze reeks; van deze jaargang is geen 25 cm luchtfoto beschikbaar.

Omschrijving

Over luchtfoto’s (8 en 25 cm RGB)

In opdracht van de aan het samenwerkingsverband BeeldmateriaalLink naar een externe pagina deelnemende overheden wordt jaarlijks gedurende de zomermaanden een landsdekkende luchtfoto geproduceerd. Met ingang van de jaargang 2016 wordt dit product via PDOK als open data beschikbaar gesteld. Deze luchtfoto heeft een resolutie van 25 centimeter. De resolutie geeft aan hoe groot een pixel is op het aardoppervlak, in dit geval dus 25 bij 25 centimeter. De jaargang 2021 ontbreekt in deze reeks; van deze jaargang is geen 25 cm luchtfoto beschikbaar.

Met ingang van de jaargang 2021 stelt het samenwerkingsverband, naast de bovengenoemde luchtfoto, ook het beeldmateriaal dat in het voorjaar wordt ingewonnen als open data beschikbaar. Dit betreft luchtfoto’s die worden ingewonnen met een hogere resolutie van 7,5 centimeter. De hieruit geproduceerde orthofotomozaïeken krijgen een resolutie van 8 cm, afgestemd op een grid van 1x1 kilometer.

Al kort na de inwinning wordt via PDOK op tijdelijke basis een ‘quick’ variant van de RGB-orthofotomozaïeken aangeboden; dit beeldmateriaal voldoet nog niet aan alle gestelde eisen (o.a. ten aanzien van geometrie, radiometrie en de aansluiting op aangrenzende beelden), maar is al wel bruikbaar als kijkplaatje en ter oriëntatie. Het definitieve product wordt beschikbaar gesteld zodra het volledige productieproces is doorlopen en de kwaliteitscontrole met positief resultaat is afgesloten. Dit product vervangt de ‘quick’ variant.

De via PDOK beschikbare producten betreffen webservices van de zogenoemde orthofotomozaïeken. Deze mozaïeken zijn samengesteld uit de centrale gedeelten van de individuele luchtfoto’s. Hierdoor wordt de omvalling van hoge objecten in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthofotomozaïeken van de 25 centimeter luchtfoto worden in een RGB- (kleur) en CIR-versie (infrarood) aangeboden; voor de 8 centimeter luchtfoto geldt dat deze alleen in een RGB-versie (kleur) beschikbaar is.

De luchtfoto’s zijn beschikbaar als WMS- en WMTS-services in meerdere projecties. Het gaat om onderstaande open webservices:

WMS: https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wms/v1_0?&request=GetCapabilities&service=wms
WMTS: https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wmts/v1_0?&request=GetCapabilities&service=wmts

Binnen de webservices wordt een aantal lagen aangeboden, te weten:

 • Luchtfoto (jaar) Quick Ortho 8cm RGB (tijdelijke versie);
 • Luchtfoto (jaar) Ortho 8cm RGB (definitieve versie);
 • Luchtfoto Actueel Ortho 8cm RGB;
 • Luchtfoto (jaar) Quick Ortho 25cm RGB (tijdelijke versie);
 • Luchtfoto (jaar) Ortho 25cm RGB (definitieve versie);
 • Luchtfoto Actueel Ortho 25cm RGB;

De diverse lagen worden gaandeweg het lopende jaar gevuld. De lagen ‘Luchtfoto Actueel Ortho 8cm RGB’ en ‘Luchtfoto Actueel Ortho 25cm RGB’ verwijzen altijd naar de dataset van de meest recente landsdekkende jaargang. Jaarlijks worden nieuwe lagen toegevoegd. PDOK biedt het open data beeldmateriaal alleen aan in de vorm van webservices. Het samenwerkingsverband Beeldmateriaal biedt via haar portaalLink naar een externe pagina de mogelijkheid om data in de vorm van fysieke leveringen (downloads) te verkrijgen.

Informatie over de voortgang van de productie van het lopende jaar vind je op de website van het samenwerkingsverband BeeldmateriaalLink naar een externe pagina.

Afbeelding van de landsdekkende luchtfoto rgb
 

Afbeelding detail luchtfoto rgb
 

Wie maakt er gebruik van?

Diverse overheidsorganisaties en niet-overheden, zoals ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten en bedrijven, gebruiken de luchtfoto. Wanneer jouw organisatie voor burgers en/of klanten een applicatie met kaart aanbiedt, dan is de luchtfoto een rijke aanvulling om een realistisch beeld te krijgen van de omgeving. Deze luchtfotoservices zijn voor iedereen kosteloos en vrij beschikbaar voor alle toepassingen, onder een CC-BY licentieLink naar een externe pagina.

Populaire voorbeelden van gebruik zijn de BAG-viewerLink naar een externe pagina, de PDOK-viewerLink naar een externe pagina, Ruimtelijke plannenLink naar een externe pagina, FundaLink naar een externe pagina, Postcode.nlLink naar een externe pagina, WazeLink naar een externe pagina en viewers als BGT-viewerLink naar een externe pagina en Kadastralekaart.comLink naar een externe pagina.

Wijze van inwinnen

De luchtfoto’s worden jaarlijks ingewonnen met hoogwaardige digitale camerasystemen. Inwinning van de 8 centimeter resolutie foto’s vindt plaats in de periode tussen medio februari en medio april. In die periode draagt de vegetatie nog geen blad, waardoor bijvoorbeeld objecten onder bomen zichtbaar zijn. Inwinning van de 25 centimeter resolutie foto's vindt plaats in de zomer, waarbij rekening wordt gehouden met de waterstanden. Het Kadaster controleert in opdracht van het samenwerkingsverband Beeldmateriaal de (beeld)kwaliteit van het beeldmateriaal.

Data

Luchtfoto’s zijn een waardevol hulpmiddel bij:

 • achtergrond voor eigen data
 • analyse van vegetatie
 • analyse van de openbare ruimte
 • juridische conflicten over erfgrenzen en verjaring
 • onderzoek naar milieuverontreiniging
 • archeologisch en bodemkundig onderzoek

Vragen

Vragen over Luchtfoto’s kunt u sturen naar het Klantcontactcenter van het Kadaster of stellen op het GeoforumLink naar een externe pagina. Op het GeoForum kunt u ook uw vragen kwijt over de webservices en downloads van PDOK. U mag PDOK ook direct mailen via beheerpdok@kadaster.nl.

Heeft (of maakt) u een mooie toepassing v.w.b. het gebruik van de luchtfoto’s dan horen wij dat graag! Stuur dan een mail naar beheerpdok@kadaster.nl.