Dataset: Publiekrechtelijke beperkingen

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken betreft door overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw.

Omschrijving

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken betreft door overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw.