Dataset: Referentiepercelen

Geografische afbakening van landbouwgrond in Nederland (grond die wordt gebruikt als bouwland, blijvend grasland of de teelt van blijvende gewassen). Voorheen was deze dataset bekend als het Agrarisch Areaal Nederland (AAN)

Omschrijving

Geografische afbakening (gebaseerd op de BGT) van landbouwgrond en landschapselementen in Nederland. Gronden die worden gebruikt als bouwland, blijvend grasland, teelt van blijvende gewassen of landschapselementen op het niveau van hout, water en overig). Voorheen was deze dataset bekend als het Agrarisch Areaal Nederland (AAN).