Dataset: Regionale Woondeals

In de regionale woondeals staan, naast de afspraken over het aantal te bouwen en transformeren woningen, ook de locaties, het aandeel betaalbare woningen, het percentage sociale huur en afspraken over de huisvesting van aandachtsgroepen.

Omschrijving

In de regionale woondeals staan, naast de afspraken over het aantal te bouwen en transformeren woningen, ook de locaties, het aandeel betaalbare woningen, het percentage sociale huur en afspraken over de huisvesting van aandachtsgroepen. De woondeals vormen de komende jaren de basis voor de volkshuisvestelijke opgave in de 35 regio’s. Er zijn ook afspraken over gezamenlijke opgaven in opgenomen, zoals de inrichting van de openbare ruimte, de aanleg van wegen en het vernieuwen van wijken. De woondeals veranderen jaarlijks van inhoud. Deze dataset is daarom enkel bedoeld om te laten zien welke gemeenten zijn betrokken bij welke woondeal.