Dataset: Ruimtelijke plannen

Officieel gepubliceerde ruimtelijke plannen conform de digitaliseringsaspecten van de Wro/Bro. Let op: De gegevens in deze dataset worden halfjaarlijks geactualiseerd. 

Omschrijving

De dataset Ruimtelijkeplannen.nlLink naar een externe pagina bevat bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. De ruimtelijke plannen zijn gebaseerd op de Wro en bijbehorende RO-standaarden. Voor de Wro is Ruimtelijkeplannen.nl de Landelijke Voorziening. De Wet ruimtelijke ordeningLink naar een externe pagina regelt hoe de ruimtelijke plannen van Rijk, provincies en gemeenten tot stand komen en de RO-standaardenLink naar een externe pagina worden beheerd door Geonovum.

PDOK biedt een WMS en Atom downloadservice (zie tabbladen Geo ServicesLink naar een externe pagina en DownloadsLink naar een externe pagina) van alle ruimtelijke plannen die halfjaarlijks worden bijgewerkt. In de Help-functie van Ruimtelijkeplannen.nl wordt nader in gegaan op diverse aanvullende aspecten van Ruimtelijkeplannen.nl waaronder haar eigen services. Deze services zijn gebaseerd op de actuele informatie van Ruimtelijkeplannen.nl.

Vanaf in werking treden Omgevingswet (IWT) geven bovenstaande services een niet volledig beeld (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswetLink naar een externe pagina) aangezien de omgevingsdocumenten (onderdeel Omgevingswet) hierin niet zijn inbegrepen. Om deze reden wordt geadviseerd om vanaf IWT gebruik te maken van de DSO-LV API’s, te vinden op https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/dso/dso/api-digitaal-stelsel/Link naar een externe pagina.