Dataset: Vogelrichtlijn verspreiding van soorten

Kaart met de verspreiding van soorten voor de Artikel 12 rapportage Vogelrichtlijn periode 2007 – 2012

Omschrijving

Kaart met de verspreiding van soorten voor de Artikel 12 rapportage Vogelrichtlijn periode 2007 – 2012