Dataset: Waterschappen Keringen IMWA

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: Aansluitconstructie, Afwerkingslaag, Basismateriaal, Bekledingsconstructie, Bodemlaag, FilterVlijlaag, FlexibeleWaterkering, Geotextiel, KenmerkendeProfiellijn, Kernopbouw, Kistdam, Referentiepunt, Referentiestelsel, Teenbestorting, Teenconstructie, Overgangsconstructie, Toplaag, Uitvullaag, Wandconstructie, Waterkering en Waterkeringsectie

Omschrijving

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: Aansluitconstructie, Afwerkingslaag, Basismateriaal, Bekledingsconstructie, Bodemlaag, FilterVlijlaag, FlexibeleWaterkering, Geotextiel, KenmerkendeProfiellijn, Kernopbouw, Kistdam, Referentiepunt, Referentiestelsel, Teenbestorting, Teenconstructie, Overgangsconstructie, Toplaag, Uitvullaag, Wandconstructie, Waterkering en Waterkeringsectie