Dataset: Waterschappen Kunstwerken IMWA

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: afsluitmiddel, aquaduct, bodemval, brug, coupure, drainagebuis, drainageput, duiker, gemaal, hevel, put, sifon, sluis, stuw, vastedam, vispassage, voorde, vuilvang en zandvang.

Omschrijving

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: afsluitmiddel, aquaduct, bodemval, brug, coupure, drainagebuis, drainageput, duiker, gemaal, hevel, put, sifon, sluis, stuw, vastedam, vispassage, voorde, vuilvang en zandvang.